Hopp til innhold

Fagstoff

Årsplan naturfag SF

Det er mange måter å nå et mål på. Her kommer et forslag til hvordan du kan planlegge kommende skoleår etter læreplanen (LK20) ved hjelp av fagressursene som tilbys av NDLA i naturfag.
Tavle med post-it-lapper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fagressursene i naturfag fra NDLA dekker hele læreplanen (LK20). Dette inkluderer de grunnleggende ferdighetene, kjerneelementene, de tverrfaglige temaene og kompetansemålene. Med nytt og spennende fagstoff håper vi å kunne bidra til skaperglede, engasjement, utforskertrang, nysgjerrighet og kritisk tenkning både i og utenfor klasserommet.

Årsplan naturfag SF

Vi har laget et forslag til årsplan med hovedemner, fokusområder, læreplantilknytning og lenker til fagressurser for hvert emne.

Planen er veiledende og kan lastes ned slik at den enkelt kan tilpasses ulike elevgrupper og skolens egen årsplan.

  • I planen er det lagt til rette for å jobbe med de tverrfaglige temaene i tilknytning til flere av naturfagets egne emner. Dette er spredt utover hele skoleåret og utgjør totalt 5 uker. NDLA tilbyr mange måter å jobbe med de tre tverrfaglige temaene på. Enkeltlærere kan bruke ressursene i faget sitt eller samarbeide på tvers av ulike fag.

  • Kompetansemålet «utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder» er godt egnet innenfor alle emnene i naturfaget. I årsplanen er det plassert i uke 1 under emnet bølger, energi og stråling, men dette kan enkelt justeres og tilpasses andre emner.
  • For å kunne arbeide med kompetansemålet «vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener» må elevene ha ferdigheter i emnet programmering, modeller og algoritmer før de kan bruke disse ferdighetene i naturfaget. Det er derfor anbefalt å introdusere emnet programmering, modeller og algoritmer tidlig i skoleåret.

Årsplanen som redigerbar tekstfil og PDF.

Filer

Årsplan naturfag Vg1 SF

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 13.08.2021

Læringsressurser

Årsplaner i naturfag