Hopp til innhold

Fagstoff

Årsplan naturfag påbygg

Det er mange måter å nå et mål på. Her kommer et forslag til hvordan du kan planlegge kommende skoleår etter læreplanen (LK20) ved hjelp av fagressursene som tilbys av NDLA i naturfag.
Tavle med post-it-lapper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fagressursene i naturfag fra NDLA dekker hele læreplanen (LK20). Dette inkluderer de grunnleggende ferdighetene, kjerneelementene, de tverrfaglige temaene og kompetansemålene. Med nytt og spennende fagstoff håper vi å kunne bidra til skaperglede, engasjement, utforskertrang, nysgjerrighet og kritisk tenkning både i og utenfor klasserommet.

Årsplan naturfag påbygg

Vi har laget et forslag til årsplan med hovedemner, fokusområder, læreplantilknytning og lenker til fagressurser for hvert emne.

Planen er veiledende og kan lastes ned slik at den enkelt kan tilpasses ulike elevgrupper og skolens egen årsplan.

  • I forslaget vårt har vi satt av tid til jobbing med tverrfaglige tema i uke 50. Forsøk gjerne å finne tid til tverrfaglige temaer ellers i skoleåret også.

  • For å kunne arbeide med kompetansemålet «vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener» må elevene ha ferdigheter i emnet programmering, modeller og algoritmer før de kan bruke disse ferdighetene i naturfaget. Det er derfor anbefalt å introdusere emnet programmering, modeller og algoritmer tidlig i skoleåret.

Årsplanen som redigerbar tekstfil og PDF.

Filer

Årsplan naturfag påbygg

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 03.06.2022

Læringsressurser

Årsplaner i naturfag