Hopp til innhold

Fagstoff

Årsplan for naturfag på YF – salg, service og reiseliv

Det er mange måter å nå et mål på. Her kommer et forslag til hvordan du kan planlegge kommende skoleår etter læreplanen (LK20) ved hjelp av fagressursene NDLA tilbyr i naturfag.
Kalenderblad. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fagressursene i naturfag fra NDLA dekker hele læreplanen (LK20). Dette omfatter de grunnleggende ferdighetene, kjerneelementene, de tverrfaglige temaene og kompetansemålene. Med nytt og spennende fagstoff håper vi å kunne bidra til skaperglede, engasjement, utforskertrang, nysgjerrighet og kritisk tenkning både i og utenfor klasserommet.

Årsplan for naturfag på YF – salg, service og reiseliv

Vi har utarbeidet et forslag til årsplan med hovedemner, fokusområder, læreplantilknytning og lenker til et utvalg fagressurser for hvert emne.

Planen er veiledende og kan lastes ned. Det er enkelt å tilpasse den til ulike elevgrupper og skolens egen årsplan.

  • Læreplantilknytningen er lagt inn periodevis for de ulike emnene, og vi henviser til den ved starten av et nytt emne.

  • I planen har vi lagt til rette for å jobbe med de tverrfaglige temaene i tilknytning til flere av de egne emnene i naturfaget. Dette er spredt utover hele skoleåret og utgjør totalt fem uker. NDLA tilbyr mange måter å jobbe med de tre tverrfaglige temaene på. Enkeltlærere kan bruke ressursene i faget sitt eller samarbeide på tvers av ulike fag.
  • Kompetansemålet «utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder» er godt egnet innenfor alle emnene i naturfaget. I årsplanen er det plassert i ukene 18/19/20 under emnet klima og miljø, men dette er det enkelt å justere og tilpasse til andre emner.

Årsplanen som redigerbar tekstfil og PDF.

Filer

Årsplan naturfag Vg1 SR

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 13.08.2021

Læringsressurser

Årsplaner i naturfag