Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Om naturfag

Her finner du nyttige ressurser som du kan få bruk for i flere av emnene i naturfag, og som ikke hører hjemme i et spesielt fagområde.

Spill

Noen ganger kan spill være en fin måte å jobbe med fagstoff på. Her finner dere en samling spill med forslag til hvordan spillene kan settes inn en faglig sammenheng.

Læringsressurser

Spill

Oppgaver og aktiviteter