Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Nyttig i naturfag

Her finner du nyttige ressurser som du kan få bruk for i flere av emnene i naturfag, og som ikke hører hjemme i et spesielt fagområde.

Eksamen i naturfag LK20

I tillegg til at du får standpunktkarakter i naturfag, kan du bli trukket ut til en muntlig-praktisk eksamen. Her finner du informasjon om hvordan eksamen foregår, og om hvordan du kan forberede deg.

Læringsressurser

Eksamen i naturfag

Du er her