Hopp til innhold

Øvelse

Trening til muntlig-praktisk eksamen

Når du lager eksamensoppgaver, får du god trening i å tolke eksamensoppgaver. Det gir økt forståelse av hvilke emner som er naturlig å trekke inn for å vise at du ser flere sammenhenger. Utprøving av de ulike rollene, og erfaring fra vurdering, gir også trygghet i eksamenssituasjonen.

Ungdom som planlegger. Foto.

Eksamenstrening

 1. Del klassen i grupper på tre og tre elever.
 2. Gruppene lager eksamensoppgaver som gir eksamenskandidaten mulighet til å vise kompetanse i store deler av læreplanen. Hvis det er praktisk mulig, kan dere også legge inn en praktisk oppgave.
 3. Fordel roller innen gruppene: eksaminator, sensor og kandidat.
 4. Alle som har fått rolle som eksamenskandidat flytter seg til en ny gruppe og får tildelt en eksamensoppgave som hen skal svare på.
  1. Eksaminator er den som hovedsakelig gjennomfører samtalen med kandidaten og kommer med tilleggsspørsmål.
  2. Etter eksamineringen skal sensor og eksaminator bruke kjennetegn på måloppnåelse til å vurdere graden av måloppnåelse og gi tilbakemelding til kandidaten.

  Eksempler på kjennetegn på måloppnåelse for naturfag vg1 SF (udir.no)

 5. Eksaminanden vender tilbake til sin gruppe, hvor gruppemedlemmene bytter roller, og en ny eksaminand får prøve seg på eksamensoppgaven i en annen gruppe.
 6. Når alle har prøvd seg i de ulike rollene kan man velge å kjøre flere runder.
Strektegning av elev som står foran en trapp med karakterer på trinnene. Illustrasjon.

Lav, middels eller høy grad av måloppnåelse.

Evaluering i klassen

 1. Hva kjennetegner de gode og de mindre gode oppgavene?

 2. Hvordan kan eksaminator opptre for at kandidaten skal få vist hva han/hun kan?
 3. Hvordan kan kandidaten opptre for å få best mulig uttelling under eksamen?
Sist faglig oppdatert 12.01.2023
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Eksamen i naturfag

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter