Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Om naturfag

Her finner du nyttige ressurser som du kan få bruk for i flere av emnene i naturfag, og som ikke hører hjemme i et spesielt fagområde.

Elevaktive arbeidsformer

Her har vi samlet opplegg og tips til hvordan elevene kan jobbe aktivt med faget, både i og utenfor klasserommet.

Læringsressurser

Elevaktive arbeidsformer

Oppgaver og aktiviteter