Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Medieutvikling

I dette emnet får du innsikt i hvordan medieteknologi blir brukt på nye og innovative måter, og hvordan dette kan påvirke individ og samfunn. Du skal også vurdere og diskutere ny medieteknologi og utvikle innhold for aktuelle publiseringskanaler og kommunikasjonsformer.

Læringsressurser

Medieutvikling

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Mediehistoriske tidslinjer (fordypning)

I dette emnet finner du fagartikler om norsk og internasjonal mediehistorie som du kan bruke dersom du ønsker mer bakgrunnskunnskap, eller dersom du vil fordype deg i en historisk problemstilling.

Læringsressurser

Mediehistoriske tidslinjer (fordypning)

Fagstoff

Kildemateriale