Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Reflekter rundt innovasjoner i journalistikken

Nye medier og digital teknologi har fått store konsekvenser for hvordan journalistikk produseres, publiseres og brukes. I denne oppgaven skal du reflektere rundt temaet innovasjoner i journalistikken.

Oppgave 1) Reflekter over innovasjoner i journalistikken

A: Se videoen «Innovasjoner i journalistikken».

B: Gå sammen i grupper på tre til fire elever. Reflekter muntlig rundt spørsmålene under. Poenget med refleksjonen er at dere skal vise innsikt, forståelse og kunnskap. Hele gruppen skal være delaktig i refleksjonen.

  • Videoen ser nærmere på en rekke innovasjoner i journalistikken. Hvilke av disse innovasjonene synes dere er mest spennende?
  • Hvilke konsekvenser kan disse innovasjonene få for journalistikken?
  • Hvilke konsekvenser kan disse innovasjonene få for dere som mediebrukere?
  • Selv om mediebransjen og journalistrollen er i stadig endring, står medienes samfunnsoppdrag fast. Hvorfor er det viktig at medienes samfunnsoppdrag ikke endres? Hvis dere er usikre, kan dere lese mer i boksen under:
Medienes samfunnsoppdrag

Medienes samfunnsoppdrag står fast

Selv om mediebransjen og journalistrollen er i stadig endring, er det noen særtrekk som står fast. Objektivitet, kildekritikk og etikk er like viktig nå som før. Medienes samfunnsoppdrag har heller ikke endret seg, og nyhetsmediene har fortsatt en sentral samfunnsrolle.

Pressen har fremdeles som oppgave å formidle informasjon som gjør at folk kan delta i samfunnsdebatten og ta bevisste valg. Mediene skal fortsette å tale enkeltmenneskets sak mot autoritetene og avsløre maktmisbruk og kritikkverdige forhold hos myndighetene.

Oppgave 2) Lag en podkast

En kvinne sitter foran en PC i et radiostudio og har på seg hodetelefoner. Grafisk.

Gå sammen i grupper på tre elever. Lag en panelpodkast på rundt 10 minutter, der dere reflekterer rundt en problemstilling. Målet med podkasten er at dere skal vise innsikt, forståelse og kunnskap om temaet innovasjoner i journalistikken.

  • Hvordan tror dere medieteknologiske innovasjoner, deriblant kunstig intelligens, vil påvirke journalistikken i årene som kommer? Reflekter rundt positive og negative sider ved denne utviklingen.
  • Formuler deres egen, litt smalere problemstilling. Denne skal dere reflektere rundt i en podkast.

1) Gjør research om temaet

Søk sikre kilder på nettet, se gjennom videoen «Innovasjoner i journalistikken», og les den relaterte artikkelen:

Relatert innhold

Teknologi og digital medieutvikling har fått store konsekvenser for journalisten. Innovasjon og nyutvikling står sentralt i norske mediehus i dag.

2) Lag en kjøreplan

Dere kan strukturere podkasten med en kjøreplan. Planen kan være så enkel som en kulepunktliste med argumenter og rekkefølgen på de forskjellige delene dere skal sette sammen i podkasten. Fordel taletida mellom gruppedeltakerne. Det viktige er å få god oversikt og en følelse av hvordan podkasten kommer til å bli.

2) Spill inn podkasten

Tenk på lydkvaliteten, og velg et hensiktsmessig sted å gjøre opptak. Unngå bakgrunnsstøy. Alle gruppemedlemmene skal være delaktige i panelpodkasten, og problemstillingen skal gå som en rød tråd gjennom hele medieproduktet. Vis til kilder underveis i podkasten. Vis gjerne til konkrete eksempler fra videoen «Innovasjoner i journalistikken».

3) Etterarbeid og publisering

Behandle opptaket i et lydredigeringsprogram. Sørg for at lyden er jevn gjennom hele podkasten. Avtal innlevering av arbeidet og eventuell publisering med læreren din.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen og Tron Bårdgård .
Sist faglig oppdatert 18.12.2020

Læringsressurser

Medieutvikling og innovasjon