Hopp til innhold

Medieuttrykk 3

Etikk og lovverk

I dette emnet får du oversikt over medieetikk og lovverket i mediebransjen. Disse prinsippene skal du bruke når du jobber med medieproduksjon, og når du skal vurdere, drøfte og diskutere medieetiske spørsmål.

Medieetiske problemstillinger

I dette emnet skal du drøfte etiske problemstillinger i journalistikk og andre medieuttrykk. Du skal også trene på å foreta etiske vurderinger i arbeidet med egne medieuttrykk. Noen av oppgavene finner du igjen i andre emner i faget.

Læringsressurser

Medieetiske problemstillinger