Hopp til innhold

Medieuttrykk 3

Produksjon for digitale flater

Innholdsproduksjon for digitale medier må ta hensyn til multimedialitet og interaksjon. Lyd, bilder og tekst må settes sammen til et meningsbærende budskap, og design og innhold må fungere på skjerm. Brukergrensesnitt og strukturering må være hensiktsmessig slik at navigasjonen går sømløst.