Hopp til innhold

Medieuttrykk 3

Dette faget er i betaversjon. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Etikk og lovverk

I dette emnet får du oversikt over medieetikk og lovverket i mediebransjen. Disse prinsippene skal du bruke når du jobber med medieproduksjon, og når du skal vurdere, drøfte og diskutere medieetiske spørsmål.

Personvern

Emnet personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Hvordan kan du ha kontroll på personopplysningene dine, og hvorfor er det viktig å verne om egen person?

Læringsressurser

Personvern