Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Helse og mestring

Som helsefagarbeider skal du fremme livskvalitet, helse og mestring. Du skal ivareta både den fysiske og den psykiske helsa til brukere og pasienter og bidra til å øke motivasjonen deres til å ta gode helsevalg.

Hverdagsmestring

Hverdagsmestring handler om hva som er betydningsfullt for den enkeltes opplevelse av livsglede og livskvalitet, og hvilke forutsetninger og ressurser en har for å mestre aktivitetene i dagliglivet.

Læringsressurser

Hverdagsmestring