Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Helse og mestring

Som helsefagarbeider skal du fremme livskvalitet, helse og mestring. Du skal ivareta både den fysiske og den psykiske helsa til brukere og pasienter og bidra til å øke motivasjonen deres til å ta gode helsevalg.

Motivasjon til å ivareta egen helse

Valg av livsstil påvirker helsa, og for mange er det vanskelig å gjøre gode helsevalg selv om de har den nødvendige kunnskapen. Som helsefagarbeider må du vite hvordan du kan øke ulike pasienter og brukeres motivasjon til å ivareta egen helse og livskvalitet.

Læringsressurser

Motivasjon til å ivareta egen helse