Hopp til innhold

Oppgave

Tilrettelegge for indre motivasjon

Vi lærer best når vi er indre motivert. I stedet for å fokusere på å motivere mennesker bør vi i følge selvbestemmelsesteorien prioritere å legge mest mulig til rette for at de skal motivere seg selv. Men hvordan gjør vi det?

Fem personer trener mens de sitter på hver sin balanseball. Foto.

Hvordan kan du motivere deg selv og andre til fysisk aktivitet?

Oppgaver

 1. Reflekter først individuelt over disse spørsmålene, diskuter deretter i par eller i grupper. Oppsummer til slutt i klassen.

  1. Hvilke fordeler og ulemper har ytre kontrollert motivasjon?
  2. Hvilke fordeler gir indre motivasjon?
  3. Hvilken betydning har din motivasjon i arbeidet med pasienter og brukere?
  4. Hva er viktig å ta utgangspunkt i når du skal planlegge en aktivitet eller en oppgave for brukere i i ulike aldre slik at de blir indre motivert?
 2. Hvordan kan dere legge til rette for at pasienter og brukere skal motivere seg selv, altså bli indre motivert, til å ivareta egen helse og livskvalitet? Lag en liste med stikkord ut fra spørsmålene nedenfor.

  • Hvordan skape tilhørighet?
  • Hvordan legge til rette for positive mestringsopplevelser?
  • Hvordan legge til rette for brukermedvirkning?
 3. Planlegg, gjennomfør og evaluer en aktivitet der dere jobber med indre motivasjon.

  1. Planlegg en aktivitet for en pasient- eller brukergruppe. Dere velger selv målgruppe.
  2. Beskriv i planen hva dere som helsefagarbeidere må gjøre for å legge til rette for indre motivasjon.
  3. Gjennomfør aktiviteten med klassen.
  4. Gruppene evaluerer seg selv og hverandre.
Sist faglig oppdatert 22.03.2021
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Motivasjon til å ivareta egen helse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter