Hopp til innhold

Oppgave

Tangerudbakken i svømmehallen

Hva som motiverer oss, varierer fra person til person. Det er derfor nødvendig å kartlegge hva som motiverer hver enkelt bruker, og deretter planlegge og gjennomføre aktiviteter som ivaretar helse og livskvalitet.

Se filmen og svar på oppgavene individuelt før dere diskuterer i klassen.

Oppgaver

  1. Hvorfor er det viktig at Bjørn Terje finner treningsaktiviteter han liker?
  2. Hvorfor er det viktig at Lasse deltar på aktivitetene sammen med Bjørn Terje?
  3. Hvordan klarer Lasse å motivere Bjørn Terje til å gjennomføre disse aktivitetene?
  4. Hvordan sikres brukermedvirkning her?
  5. Hvilken form for belønning opplever Bjørn Terje på kort og lang sikt?
  6. Gi eksempler på noe Lasse sier eller gjør som du vil definere som gode holdninger for en helsefagarbeider. Begrunn hvorfor du synes dette er gode holdninger.
  7. På hvilken måte bidrar Lasse til at Bjørn Terje får et godt selvbilde? Gi eksempler.
Sist faglig oppdatert 08.04.2021
Skrevet av Marit Smith Sørhøy, Wenche Heir, Lene Fossbråten og Vigdis Haugan

Læringsressurser

Motivasjon til å ivareta egen helse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter