Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Helse og mestring

Som helsefagarbeider skal du fremme livskvalitet, helse og mestring. Du skal ivareta både den fysiske og den psykiske helsa til brukere og pasienter og bidra til å øke motivasjonen deres til å ta gode helsevalg.

Miljøarbeid

Miljøarbeid handler om systematisk bruk av fysiske, psykiske og sosiale faktorer i miljøet som en del av helse- og omsorgsarbeidet for ulike brukere og brukergrupper.

Læringsressurser

Miljøarbeid