Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er hverdagsmestring?

Å ha kontroll over og mestre vår egen hverdag er noe vi alle ønsker. Sykdom, skade eller andre forhold som påvirker funksjonsnivået midlertidig eller permanent, kan føre til utfordringer når det gjelder å mestre dagliglivets aktiviteter (ADL).
Ung mann med Downs syndrom legger klær i klesskapet sitt under veiledning fra voksen kvinne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

 1. Forklar begrepene:

  1. hverdagsmestring
  2. livskvalitet
  3. habilitering
  4. rehabilitering
 2. Drøft hvordan hverdagsmestring kan kalles et helsefremmende tiltak.
 3. Hvorfor er brukermedvirkning sentralt i arbeidet med hverdagsmestring?
 4. Gå inn på hjemmesiden til kommunen der du bor, og finn ut hvilke tilbud som finnes for hverdagsmestring for ulike grupper. Ta kontakt med et av stedene, og be om å få intervjue en av de ansatte der hvis det er mulig, eller bruk internett til å finne svar på disse spørsmålene:

  1. Hvem er tilbudet for?
  2. Hvor mange brukere er det av denne tjenesten?
  3. Hva tilbys der?
  4. Hvilke yrkesgrupper jobber der?
  5. Hvordan finansieres tjenesten?
 5. Hvordan kan du som helsefagarbeider skape motivasjon som øker hverdagsmestringen til ulike brukergrupper?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 08.12.2020

Læringsressurser

Hverdagsmestring