Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tiltak for hverdagsmestring

Habilitering og rehabilitering handler om å trene opp funksjoner for å mestre sin egen hverdag. I denne oppgaven skal du lage en plan for tiltak som kan øke opplevelsen av hverdagsmestring for brukere med behov for habilitering eller rehabilitering.
Eldre dame tar imot en vaskeklut fra en helsefagarbeider. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Plan for habilitering eller rehabilitering

Ta utgangspunkt i en bruker som du har møtt i praksis, deg selv eller noen du kjenner, eller bruk fantasien og lag din egen fortelling.

  1. Lag en kort situasjonsbeskrivelse om en person med behov for rehabilitering eller habilitering for å mestre sin egen hverdag.

  2. Bruk den problemløsende metode til å kartlegge ressurser og behov til brukeren i denne situasjonen. Du kan repetere dette i artikkelen om problemløsende metode.

  3. Hvilke mål har brukeren selv, eller hvilke mål tror du vedkommende har?

  4. Hvilke andre yrkesgrupper må du samarbeide med for at brukeren skal nå målene sine?

  5. Hvilke tiltak kan du som helsefagarbeider iverksette?

  6. Når og hvordan skal tiltakene evalueres?

Diskusjon og refleksjon i grupper

  1. Hvordan tror du sykdom og skader som medfører nedsatt funksjonsnivå, kan påvirke en persons opplevelse av hverdagsmestring?

  2. På hvilke måter kan habilitering og rehabilitering bidra til økt hverdagsmestring?

  3. Hvordan kan du som helsefagarbeider legge til rette slik at brukerne du møter i praksis, blir bedre i stand til å mestre sin egen hverdag?

  4. Hva er sammenhengen mellom brukermedvirkning, hverdagsmestring og livskvalitet?

Relatert innhold

Formålet med rehabilitering er å gjenvinne fysisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne for å mestre hverdagen etter sykdom eller skade.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 30.05.2023

Læringsressurser

Hverdagsmestring