Hopp til innhold

Fagstoff

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede og planlagte prosesser. Prosessene har klare mål og virkemidler som tar sikte på at pasienten skal lære å mestre bestemte funksjoner eller ferdigheter på egen hånd i størst mulig grad.
Helsefagarbeider hjelper slagrammet pasient med gåtrening. En mann i rullestol sitter i enden av et gåtreningsapparat, en kvinnelig helsefagarbeider bøyer seg mot ham. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Habilitering

Habilitering kommer av ordet habilitere, som betyr "å gjøre skikket til" eller å "gjøre dyktig". Det betyr å trene opp funksjoner som man ikke har hatt tidligere.

For mange mennesker er begrepet habilitering knyttet til å lære funksjoner gjennom store deler av livet. Dette brukes for eksempel når man arbeider med mennesker med nedsatt funksjonsevne der skaden har oppstått før, under eller rett etter fødsel.

Eksempel


Magnus, 6 år, er født med cerebral parese og må trene for å lære å gå. Målet med habiliteringen er at Magnus skal lære å gå, eventuelt at han skal opprette så god gangfunksjon som mulig.

Mennesker med utviklingshemminger bruker ofte lengre tid på å lære både teoretiske og praktiske ferdigheter. Derfor er det ikke uvanlig at denne gruppa trener det vi kaller ADL-ferdigheter (aktiviteter i dagliglivet) også når de er voksne.

ADL-ferdigheter kan være praktiske ferdigheter som å vaske seg, kle på seg, lage mat, spise, vaske klær og vaske bolig. ADL innebærer også å mestre sosiale ferdigheter som det å kunne fungere i et positivt samspill med andre mennesker. Målet er at de skal bli mest mulig selvhjulpne på disse områdene fordi det er viktig for oss mennesker å kunne påvirke vårt eget liv. Det gir en følelse av tilfredshet, godt selvbilde og god livskvalitet.

Ung mann med Downs syndrom spiller spill. En kvinne sitter ved siden av ham og holder en bunke kort som han ser engasjert på. Det er spillebrett, timeglass, blyant og papir på bordet foran dem. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rehabilitering

Ordet rehabilitering er satt sammen av "re" og "habilitering". Det betyr å "gjenopprette habilitet" eller at man skal føres tilbake til et funksjonsnivå man har hatt tidligere. Rehabilitering betyr altså å trene opp igjen funksjoner som man har hatt tidligere.

Eksempel:

Dersom en person har vært i en bilulykke, kan det føre til tap av funksjoner som personen tidligere mestret på egen hånd. Etter ulykken trenger vedkommende hjelp for å klare disse gjøremålene eller funksjonene.

Eksempler på gjøremål kan være å komme seg opp fra sengen, ivareta personlig hygiene, lage mat og spise.

Ved gjenopptrening kan pasienten bygge opp igjen de funksjonene og ferdighetene han eller hun hadde før skaden/sykdommen oppstod. Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Utfordringer til deg

  1. Diskuter med en medelev og skriv ned stikkord omkring habilitering og rehabilitering. Lag så deres egen definisjon av disse to begrepene.
  2. Skriv ned eksempler på brukere du møter når du arbeider med habilitering.
  3. Ved habilitering og rehabilitering skal det opprettes individuell plan dersom brukeren ønsker det. Hva er individuell plan?

Relatert innhold

Individuell plan er et verktøy for samarbeid mellom brukeren og de ulike tjenesteyterne. Planen skal ta utgangspunkt i brukerens egne mål og behov.

CC BY-NC-SASkrevet av Wenche Heir og Lars Sandlie/Høgskolen i Lillehammer.
Sist faglig oppdatert 11.11.2022

Læringsressurser

Hverdagsmestring