Hopp til innhold

Oppgave

Yrkesetiske valg

Hver dag vil du som barne- og ungdomsarbeider spontant håndtere små og store situasjoner i møte med barn, unge, foreldre og kollegaer. Du tar valg på vegne av barn og unge, og du bruker ditt profesjonelle skjønn til å handle i en faktisk situasjon.

Vi ser barn som står oppstilt på første skoledag med voksne bak seg. Vi ser ikke hodene til personene. Foto.

Barn som står oppstilt på første skoledag. Hvordan er det når de foresatte ikke får være med inn i klasserommet?

Du må være både bevisst og reflektert i din rolle som barne- og ungdomsarbeider. De etiske valgene du tar, avhenger av situasjonen du er i, og etiske retningslinjer er et nyttig verktøy for å sikre barns beste.

Under utbruddet av covid-19 i 2020 ble barnehager, skoler og SFO bedt om å gjøre diverse tiltak for å hindre smittespredning. Blant annet ble det innført regler om at foresatte ikke fikk komme inn og levere eller hente barna sine i de ulike institusjonene. Dette hadde blant annet stor betydning for førsteklassingene ved skolestart høsten 2020. Foresatte fikk ikke lov til å være med inn i klasserommet, men måtte vente utenfor skolen.

Oppgaver

 1. Du jobber som barne- og ungdomsarbeider på skolen. På første skoledag er det et av barna som ikke vil gå fra de foresatte når de skal inn i klasserommet. Foresatte har fått beskjed om at de dessverre ikke kan bli med inn.

  1. Hva kan du som barne- og ungdomsarbeider gjøre?
  2. Hvordan vil du gjøre det?
  3. Hvorfor vil du gjøre det slik?
  4. Hvilke konsekvenser kan handlingene dine få? Diskuter gjerne i grupper.
 2. Du jobber som barne- og ungdomsarbeider i en barnehage. Da barnehagen ble gjenåpnet våren 2020, ble barna fordelt i kohorter. Det betydde at barn og voksne ble delt i faste, mindre grupper som kun skulle være sammen med hverandre for å hindre covid-smitte. Disse gruppene ble av Utdanningsdirektoratet kalt kohorter. Søskenpar og nære venner ble forsøkt plassert i samme kohort. I din barnehage blir et søskenpar plassert i en kohort hvor et av barna ikke trives og føler seg ensom.

  1. Hva kan du som barne- og ungdomsarbeider gjøre?
  2. Hvordan vil du gjøre det?
  3. Hvorfor vil du gjøre det slik?
  4. Hvilke konsekvenser kan handlingene dine få? Diskuter gjerne i grupper.
Sist faglig oppdatert 12.10.2020
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Verdier i praksis