Hopp til innhold

Oppgave

Verdier i arbeid med barn og unge

Barnehageloven og opplæringsloven sier at barnehagens og skolens/SFOs arbeid skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.

To hender holder et stort rødt hjerte. Illustrasjon.

Verdier i arbeid med barn og unge

Vi har alle verdier som danner grunnlaget for handlingene våre og deltakelsen vår i samfunnet. Som profesjonell barne- og ungdomsarbeider er du forpliktet til å arbeide etter de verdiene som gjelder for arbeidsplassen din. Du må derfor kjenne til og ha en bevisst holdning til de verdiene som gjelder for virksomheten du arbeider i.

Arbeid i både barnehage og skole/SFO skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, som

  • respekt for menneskeverdet og naturen
  • åndsfrihet
  • nestekjærlighet
  • tilgivelse
  • likeverd og solidaritet

I tillegg skal det bygge på verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.

Disse verdiene er grunnmuren i arbeidet ditt som profesjonell barne- og ungdomsarbeider. De skal prege alt arbeidet du gjør i møte med barn og foreldre og foresatte.

I denne oppgaven skal du prøve å finne ut mer om hva disse verdiene er, og hva de innebærer for arbeidet ditt. Bruk rammeplanen for barnehagen og overordnet del av læreplanen til dette arbeidet. Der finner du barnehagens og opplæringens verdigrunnlag (lenker ligger nederst på siden).

Oppgaver

  1. Lag en liste over de grunnleggende verdiene i arbeid med barn og unge.
  2. Velg deg to eller flere verdier og beskriv hvordan disse verdiene kan formidles, praktiseres og oppleves i arbeidet med barn.
  3. Gå sammen i en gruppe og del det dere har skrevet på oppgave 2. Diskuter om det er flere måter å formidle, praktisere og oppleve disse verdiene på.
  4. Lag en plakat med bilder som illustrerer innholdet i de grunnleggende verdiene i arbeid med barn.

Sist faglig oppdatert 24.09.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Verdier i praksis

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter