Hopp til innhold

Fagartikkel

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Det å skape noe har alltid vært av stor betydning for utvikling av samfunnet og for den enkelte. Å bidra til at barna utvikler skaperglede, engasjement og utforskertrang er viktig i arbeidet som barne- og ungdomsarbeider.

LK20
Barn maler jordoverflaten med maling med blomstermønster. Illustrasjon.

Skaperglede

Å skape noe nytt som verden ikke har sett før, kan være så mye. Den tegningen du tegnet, oppgaven du skrev, dansen du utførte, sangen du lagde og sang. For å skape må barnet få mulighet til å utforske, være kreativ, tenke nytt og prøve ut ulike måter å gjøre det på.

Barn er nysgjerrige og ønsker å utforske og skape. I hverdagen deres må det derfor være mange og rike muligheter til å utforske, eksperimentere og oppdage noe nytt. Vi må være åpne for spørsmålene og undringen deres.

Delta i praktiske prosesser

For å skape noe må man være aktiv og deltakende. Det krever engasjement, men også fantasi og kreativitet er viktig for å åpne for nye ideer, muligheter og løsninger. Når barn får delta i ulike praktiske prosesser, kan de eksperimentere og utforske. De prøver og feiler, og de kan tenke og kanskje prøve på nytt for å finne nye løsninger. Det er i slike praktiske prosesser at ny kunnskap oppstår. Slik kunnskap er det ikke mulig å drive fram på andre måter enn nettopp ved at barna deltar og tilegner den seg selv.

Gjennom skapende aktivitet utvikler barna evnen til å uttrykke seg på flere ulike måter. De lærer ved å stille spørsmål, undre seg og prøve ut ulike måter å løse problemer på. Dette kan igjen gi grobunn for nye spørsmål.

Kunst- og kulturuttrykk

Kunst- og kulturuttrykk gir oss mange opplevelser og har en egenverdi. Dette har betydning for den enkeltes personlige utvikling, samtidig som det påvirker både de fysiske omgivelsene våre og samfunnsutviklingen. Barn må få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk i løpet av oppveksten.

Hvordan legge til rette for skaperglede?

Som profesjonell barne- og ungdomsarbeider må du legge til rette for at barn får være nysgjerrige, utforske og delta i skapende prosesser. Du må verdsette og stimulere barnas vitebegjær og skaperglede slik at de får lyst til å bruke sine skapende krefter. Du må også legge til rette for at barna får møte varierte kunst- og kulturuttrykk som kan gi dem inspirasjon til å utforske og uttrykke seg på ulike måter. Dette arbeidet vil bidra til barnas danning og identitetsutvikling.

Utfordringer til deg


  1. Hvordan kan du møte barns nysgjerrighet?
  2. Hva vil du gjøre for å legge til rette for at barna skal få mulighet til å utvikle skaperglede?
  3. Hvorfor er det viktig at barn får utforske og skape?

Kilde

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/53d21ea2bc3a4202b86b83cfe82da93e/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Sist oppdatert 25.09.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Verdier i praksis