Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

En barne- og ungdomsarbeider skal alltid ha fokus på barn og unges beste og arbeide bevisst for å oppnå dette i hverdagen. For å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider må du vite hvilke krav og forventninger det er til yrket ditt, og hvilket ansvar du har.

Verdier i praksis

Verdier handler om hva som er viktig for samfunnet og for menneskene. Verdiene former handlingene våre. Vi mennesker kan ha ulike verdier, men som profesjonell barne- og ungdomsarbeider er du forpliktet til å jobbe i tråd med verdiene på arbeidsplassen din.

Læringsressurser

Verdier i praksis

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter