Hopp til innhald

Naturfag (RM)

    Utforsk teknologi og berekraft

    Teknologi bidreg til løysingar som sparer oss tid og ressursar i både yrkes- og dagleglivet. Men ny teknologi kan òg skape nye utfordringar. I dette emnet skal du utforske ulike sider ved teknologi i utdanningsprogrammet ditt. Kan teknologi bidra til berekraft?

    Læringsressursar

    Teknologi og berekraft