Hopp til innhald

Dokumentarfilm

Will a Robot Steal my Job?

Sjå for deg ei framtid der jobbane til alt frå advokatar, komikarar, journalistar og rekneskapsførarar til kunstnarar er overtekne av robotar.

Om filmen

Journalist Anne-Marie Tomchak undersøker om robotar i framtida vil kunne lære seg ferdigheiter som vi fram til no har trudd var reserverte for oss menneske. Dersom dette skjer, vil mange jobbar etter kvart bli utførte av robotar.

Dette kan verke som ein skremmande tanke, men er det sikkert at det berre er negativt?

Filmen diskuterer moglegheita for å ta i bruk teknologien for å utnytte ferdigheitene til robotane til vårt eiget beste.

Relatert innhald

Use the documentary "Will a Robot Steal my Job?" to think critically about the impact of artificial intelligence on your future vocation.

CC BY-SASkrive av Tina Andersson. Rettshavar: Norgesfilm AS
Sist fagleg oppdatert 08.04.2022

Læringsressursar

Teknologi og berekraft