Hopp til innhald

Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kunne gi døme på kva teknologi er
  • kunne lage din eigen definisjon av teknologi
  • diskutere korleis teknologi påverkar oss, både positivt og negativt
  • forklare korleis teknologi kan utviklast

slik at du kan jobbe vidare med å utforske teknologi knytt til ditt eige utdanningsprogram.