Hopp til innhold

Fagstoff

Publiser bilder, lyd og video

Når du skal klargjøre bilder, lyd eller video for publisering, må du sjekke detaljene i arbeidet ditt, sørge for at du har riktige innstillinger i filen og velge korrekt filformat for eksportering. Her får du en oversikt over hva du må passe på i etterarbeidet med bilder, lyd og video.
Skjermene til fire ulike digitale medier, nærmere bestemt en datamaskin, en TV, et nettbrett og en mobiltelefon. Illustrasjon.

Bilder

Før du sender fra deg et bilde, må du gå nøyaktig til verks og dobbeltsjekke: Har bildet god komposisjon? Kan du finjustere det visuelle uttrykket?

Du må dessuten ha riktig bildestørrelse og bruke filformater for å få egnet filstørrelse. Sjekk også at fargerom stemmer, og at det er god nok oppløsning på bildet.

Bildestørrelser for trykk

Velg lagringsformat ut fra hvor og hvordan bildet skal brukes. Skal bildet brukes på skjerm, eller skal det trykkes? Du må ta hensyn til hva slags størrelse bildet skal ha, og i hvilket medium det skal brukes.

Hvis bildet skal dekke en magasinside, kan dimensjonene være tabloid (432 x 279 mm), A3 eller A4, og det skal være stående. Et liggende bilde egner seg best til oppslag i aviser.

Filformater for bilder på trykk

Pass på å gå over kontraster og fargegjengivelse nøye før du endrer fargerom fra RGB i bildeprogrammet til CMYK i filformatet som skal trykkes.

Bilder som skal trykkes, må ha høy oppløsning, og filstørrelsene blir derfor store. Det er viktig å lagre bildet i et filformat med tapsfri komprimering for å oppnå best mulig bildekvalitet på trykk.

Vanlige filformater for trykte bilder er TIFF, PSD og PDF.

 • TIFF kan bestå av flere lag og er godt egnet til å dele bildefiler som skal trykkes. Svært mange programmer kan åpne TIFF-bilder.

 • PSD er filformatet til en Photoshop-fil og kan inneholde lag, masker og stikkord. Med en slik fil kan du endre fargerom, gjøre endringer og eksportere til riktig format.

 • PDF egner seg når bilder inngår i en produksjon satt sammen av flere elementer som går over flere sider. Her er layout, typografi og sammensetting av bilde og tekst viktig. En PDF kan åpnes av mange ulike plattformer.

Ressurser

Layout på forsiden av Aftenpostens kulturmagasin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bildestørrelser og dimensjoner for nett

Nærbilde av hendene til dame som leser et motemagasin på nettbrett. Foto.

Dimensjonen på bilder som skal publiseres på nett, varierer etter hvilken kanal de skal publiseres i og sammenhengen bildet står i. Du kan bruke både stående og liggende bilder med ulike dimensjoner, og kvadratiske bilder. På Instagram brukes som regel kvadratiske bilder, mens bilder på nettsider og i nettaviser oftere har standardformat 4:3, liggende eller stående.

Filformater for bilder på nett

For bilder på nett er det vanlig å bruke standardiserte filformater som komprimerer og gir små filstørrelser, siden det tar lang tid å laste opp store filer.

Hvilket filformat du skal velge, er avhengig av kjennetegn ved bildet og hva bildet skal brukes til. De vanligste filformatene for bilder på nett er JPEG, PNG og GIF. Alle disse formatene er pikselbaserte.

Pikselbaserte bilder består av et rutenett hvor hver rute har en farge, en piksel. Når et bilde inneholder et høyt antall piksler som vises tett, framstår bildet for oss som jevnt og fint. Kunsten er å komprimere et bilde så mye som mulig og likevel bevare kvaliteten.

 • JPEG, ofte forkortet til JPG, egner seg best til fotografier.

 • PNG brukes når du har skarpe linjer, illustrasjoner og gjennomsiktig bakgrunn.

 • GIF komprimerer godt bilder med få farger, og kan også gjengi gjennomsiktighet. Det er dessuten det eneste av disse tre formatene som støtter animasjon.

Fargerom

Bilder som skal på trykk, må ha CMYK-fargerom, god oppløsning og stor filstørrelse. Bilder som skal på nett, skal ha RGB-fargerom og kan ha mindre filstørrelse. Pass likevel på at det blir god nok oppløsning.

Ressurs

Overlappende sirkler med fargeflater som blandes. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lyd

Før du leverer et lydarbeid, må du gå over og sjekke at det er god lyd, at det er mulig å høre hva som sies, og at lydene er mikset slik at de harmonerer sammen. Test gjerne på noen andre, og sjekk lydmeteret.

 • Tale bør ligge om lag 75 prosent opp på lydmeteret.

 • Pass på at musikk ikke blir for høy og dominerende sammenlignet med tale.

Eksporter til publiseringsfil og klargjør leveringspakke

Lydproduktet ditt må eksporteres ut til riktig filformat. Akkurat som for bilder kan du ikke levere prosjektfilen. Normalt kan du gå til fil->eksport i verktøylinjen i lydredigeringsprogrammet ditt og velge ønsket format.

Sjekk kravene i lydbestillingen. Enkelte lydprodukter, som en reportasje, kan kreve at du legger ved en kort tekst med topp, intro og ut som leses opp av programleder i studio.

Hvis du lager podkast, kan det hende du også skal levere tekstbeskrivelse, bilde eller en kort plakat med tittel, logo og bilde som hører til lydfilen.

Filformater for lyd

 • MP3 står for "MPEG Audio Layer-3" og er et anvendelig format som støttes av mange digitale systemer og programmer. MP3 er et komprimert format, som betyr at noe lydinformasjon kan gå tapt i en konvertering til MP3. I mange tilfeller er MP3 tilstrekkelig, men filstørrelsen er omtrent en tidel av AIFF- og WAV-filer. Filformatet brukes mye på internett, siden det tar kort tid å laste ned og ikke er avhengig av stor lagringsplass.
 • AIFF står for "Audio Interchange File Format" og er et lydformat som ikke komprimerer lyden. Det betyr at en AIFF-fil har god lydkvalitet, og derfor vil den også være større enn en MP3-fil. Ett minutt i en AIFF-fil tilsvarer omtrent 10 MB. For lange lydproduksjoner blir det fort store filer.
 • WAV er i likhet med AIFF et filformat som gir ganske store filstørrelser. En WAV-fil er også omtrent ti ganger så stor som en MP3-fil. Filformatet lagrer materialet i ulike deler (chunks). En lydproduksjon på fire minutter blir cirka 40 MB med WAV og AIFF, sammenlignet med 4 MB hvis den komprimeres til MP3.

Ressurser

Video

Se nøye over videoen før du eksporterer den. Har videoen riktig kvalitet og lengde? Sjekk at bildene har god oppløsning, at lyden er god, og at lydnivåer er justert i forhold til hverandre. Se også over klippingen og overganger. Er rytme og klippestil gjennomgående? Sjekk at rulletekst og krediteringer er riktig, og at det ikke er skrivefeil.

Når du er helt fornøyd med produktet, sjekker du at det ikke er noe uønsket rusk på tidslinja.

Sjekk bildeformat og eksporter til riktig filformat

Dobbeltsjekk hvilket bildeformat du skal ha på videoen. Bildeformat er forholdet mellom høyden og bredden på et bilde, uavhengig av oppløsning. De siste tiårene har widescreen (16:9) dominert. Høyde– bredde-forholdet (16:9) passer til PC-skjermen, TV-en din og YouTube. Mobiltelefonen er også en viktig plattform, og i sosiale medier er det vanlig med både stående og kvadratiske bildeformater. Skal du publisere på Instagram, kan det hende du vil bruke det gamle TV-bildeformatet 4:3.

Før du eksporterer videoen, bør du tenke over hvor den skal publiseres og hvem som skal ta imot videoen din. De fleste klarer å spille av filtyper som MP4 på datamaskinene sine, og derfor kan det være lurt å bruke MP4 hvis du er usikker på hva slags utstyr mottakerne har.

Før du publiserer videoen din, må du eksportere den til riktig filformat. I de fleste redigeringsprogrammer kan du gå til fil->eksport, og velge ønsket format. MP4 med H.264 er ett av de aller vanligste filformatene. Dette formatet brukes blant annet for filmer som skal publiseres på YouTube.

Eksporter filen, og spill den av for å sjekke at du har med alt som skal være med, før du publiserer.

Filformater for video

 • MP4, AVI, MOV og Quicktime er filtyper som kan brukes når en video skal eksporteres. De sier ikke noe om kvaliteten, men om hvordan videoen er pakket inn.
 • Hvis du vil vise en video på internett, bør du komprimere innholdet ditt slik at det går raskere å laste opp eller ned videoen. En mye brukt kodek for komprimering er H.264. MPEG-4 er en annen. Når du komprimerer, gjør du bildene dine mindre uten at det går for mye ut over kvaliteten. I strømming brukes også H.265, fordi den gjør videofilen din mindre samtidig som kvaliteten beholdes.
 • Når du skal eksportere en film, er MP4 med H.264 et trygt valg. Dersom videoredigeringsprogrammet ditt lar deg velge mellom for eksempel 1080p (progressivt) eller 1080i (interlaced), velger du progressivt for å få best resultat.
 • Til publisering på YouTube kan du gjerne bruke filformatet H.264 og 1080p HD hvis du kan. Da får du god avspillingskvalitet. I tillegg anbefaler YouTube at du har en bildefrekvens på 24–25 bilder i sekundet og beholder det eksisterende bildeformatet (for eksempel 16:9). Hvis du redigerer i Adobe Premiere, finner du "YouTube" som et valg i nedtrekksmenyen når du eksporterer videoen din.

 • Til publisering på Instagram/Facebook kan videoene gjerne eksporteres i MP4 med H.264, men du må muligens justere bildeformatet i redigeringen. Du kan for eksempel velge stående videoformat (4:5 eller 9:16) i stedet for den klassiske landskapsvisningen 16:9.

Ressurs


Eksportering av video fra Adobe Premiere. Skjermbilde.

Begreper

Kilder

Techterms (2021): "AIFF", hentet 7. april 2021 fra https://techterms.com/definition/aiff

Techterms (2021): "MP3", hentet 7. april 2021 https://techterms.com/definition/mp3

Fileinfo (2021): ".PDF File Extension", hentet 25. mai 2021 fra
https://fileinfo.com/extension/pdf

Fileinfo (2021): ".PSD File Extension", hentet 25. mai 2021 fra
https://fileinfo.com/extension/psd

Fileinfo (2021): ".TIFF File Extension", hentet 25. mai 2021 fra
https://fileinfo.com/extension/tiff

YouTube (2021): "Anbefalte formater for video og lyd", hentet 26. mai 2021 fra https://support.google.com/youtube/answer/4603579?hl=no

Liseter, Ivar M.: Format – IT. I Store norske leksikon på snl.no. Hentet 28. mai 2021 fra https://snl.no/format_-_IT

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid, Maren Aftret-Sandal og Johannes Leiknes Nag.
Sist faglig oppdatert 07.04.2021

Læringsressurser

Produksjon av markedskommunikasjon