Hopp til innhold

Fagstoff

Bruk av plakater i markedsføringskampanjer

Plakater er ikke bare en kunstform, de blir også brukt mye i markedsføring. Vi bruker dem for å informere og påvirke mottagerne våre. Reklameplakatene kommer i mange former, alt fra fysiske plakater i og utenfor butikker til digitale bannerannonser i nettaviser.
Reklameplakat for Norsk Bremuseum der hovedbildet er av snødekte fjelltopper, mens småbildene viser både ulike norske natur- og kulturmotiver. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Her ser vi en plakat fra Norsk Bremuseum. Den er komponert med breen som blikkfang og med ulike miniatyrbilder som skal friste oss til et besøk. Teksten rammer inn bildene samtidig som den gir informasjon og stiller spørsmål. Valget av håndskrift kan gi assosiasjoner til postkort og det å skrive hjem om ferieopplevelser, noe som var vanlig før.

Påvirkning

I markedsføring bruker vi det som kalles konkurransemidler, ofte kalt de fem p-ene, som er produkt, pris, påvirkning, plass og personale. Plakater blir brukt for å påvirke, og vi deler påvirkning inn i tre ulike former:

  • kjøp – salgsplakater
  • kjennskap – merkevarebygging
  • informasjon

Vi har salgsplakater som har som formål å påvirke til kjøp. Så har vi plakater som skal øke kjennskapen til et produkt eller en bedrift, som blir brukt til merkevarebygging. Til slutt har vi informasjonsplakater.

Påvirke til kjøp – salgsplakater

Her er en typisk salgsplakat som oppfordrer til å kjøpe et konkret produkt.

Reklameplakat for reisebyrået Berg-Hansen, som tilbyr pakkepris på weekendtur til Cinque Terre og Levanto, direkte fra Kjevik.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det som viser tydelig at dette er en salgsplakat, er at sted, tid og pris for reisen er med. I tillegg er det oppgitt telefonnummer hvor vi kan ta kontakt for å kjøpe reisen. Dette er også et eksempel på at estetisk framtoning også blir vektlagt i utformingen av salgsplakater. De fleste får lyst på en tur til Italia når de ser denne plakaten.

Øke kjennskapen – merkevarebygging

Mange plakater har som formål å øke kjennskapen til et produkt.


Selv om Freia-plakaten er mange år gammel, er den likevel lett gjenkjennelig på grunn av logoen og utformingen av navnet Freia. I merkevarebygging er nettopp slike konstante elementer viktig.

Reklameplakaten for Økola har som formål å øke kjennskapen til mineralvannsfabrikken Oskar Sylte generelt og produktet Økola spesielt. Å bruke naturlige råvarer er en viktig verdi for denne bedriften, og det kommer tydelig fram i både bildebruk og tekst.

Plakatene for Merida elsykler fokuserer, på en litt humoristisk måte, på fordelene ved å bruke elsykkel framfor vanlig sykkel. Norske reklamer er kjent for å bruke mer humor enn det som er vanlig i andre land.

Informasjonsplakater

Markedsførere utformer informasjonsplakater til ulike formål, ofte i forbindelse med ulike informasjonskampanjer. Et eksempel er Folkehelseinstituttets plakat: Vaner som forebygger smitte.

Her er et eksempel fra tidligere Opplandstrafikk, som informerer om prisendringer. Den viktigste informasjonen blir her framhevet ved hjelp av skriftstørrelsen.

Informasjonsplakat for Opplandstrafikk, der ordet PRISENDRING er skrevet med kjempestor font.
Åpne bilde i et nytt vinduCC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 20.04.2020

Læringsressurser

Produksjon av markedskommunikasjon