Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bruk AIDAS til å analysere markedskommunikasjon

I denne oppgaven skal du benytte AIDAS-modellen til å analysere en reklameannonse og en reklamefilm for Lerum.
Reklameannonse for Lerum eplejus. Illustrasjon.
Tekst fra reklameannonsen for Lerum eplejus

I saftbygda i Sogn har me vore særs opptekne av frukt og bær i over 100 år. Då er det kanskje ikkje så rart at produkta frå Lerum blir så gode. Eplejusen vår er laga av den finaste frukta, som er pressa når ho er på sitt aller beste. Prøv vår friske eplejus i ny pakning, kanskje du får litt frukt på hjernen du og.

Oppgaver:

  1. Forklar, med egne ord, hva som menes med AIDAS-modellen.
  2. Gjør rede for hvilke grep du mener Lerum har gjort i reklameannonsen for å skape oppmerksomhet og interesse hos målgruppen. Vis til konkrete eksempler. Gjør den samme vurderingen av reklamefilmen om saftbygda Lerum.
  3. Vurder i hvilken grad du mener reklameannonsen og reklamefilmen er utformet på en hensiktsmessig måte med tanke på å få målgruppen til å ønske og kjøpe produktet. Begrunn.
  4. Tenk deg at du har fått i oppdrag å ta ansvar for Lerums markedskommunikasjon for en ny type eplenektar med et ungdommelig design på flaskene. Vurder hvilken eller hvilke kommunikasjonskanaler du ville ha benyttet i markedskommunikasjonen for den nye eplenektaren. Lag forslag til utforming av budskap og eventuelt slagord. Lag gjerne en skisse for designet av flasken også.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 28.12.2020

Læringsressurser

Produksjon av markedskommunikasjon