Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Reklamekampanje for å redusere økologisk fotavtrykk

Beregn ditt økologiske fotavtrykk, og diskuter med andre hvordan du kan redusere det. Bruk innsikten dere har fått, til å utarbeide en kampanje for å få folk til å registrere og redusere sitt økologiske fotavtrykk.
Ungdommer sitter på gulvet med en stor plakat om økologisk fotavtrykk foran seg. Foto.

A) Forarbeid

Søk: Finn definisjoner av økologisk fotavtrykk. Fullfør setningen: «Et økologisk fotavtrykk er …»

Ta testen! Finn ut hva som bidrar mest til ditt økologiske fotavtrykk, ved å svare på spørsmål om ditt forbruk av varer og tjenester i testen «Se ditt fotavtrykk» på footprint.ducky.eco.

Tenk: Hvilke faktorer påvirker det økologiske fotavtrykket ditt mest? Lag et tankekart.

Par: Vis tankekartet ditt til en annen. Finn likheter og forskjeller.

Del: Diskuter i klassen. Hvordan kan vi redusere de økologiske fotavtrykkene våre?

Relevante spørsmål å diskutere

 • Hvorfor må du oppgi den samlede inntekten til husholdningen, tror du?

 • Undersøk hva som ligger i kategorien «Offentlig».

 • På hvilke områder har du et høyere forbruk enn gjennomsnittet?

 • På hvilke områder vil det monne mest at du reduserer?

 • Å reise med fly bidrar til 0,28 kg CO2-ekvivalenter per kilometer per passasjer per år. Finn ut hvor du kan fly hvis hele forbruket ditt bestod av å reise med fly.

B) Planlegg en kampanje, lag medieuttrykk, og kjør kampanje

Klassen har fått i oppdrag av ducky.eco å lage en reklamekampanje for tjenesten deres som registrerer økologisk fotavtrykk. Det overordnede formålet er få folk til å redusere sitt eget økologiske fotavtrykk.

 • Definer målgrupper.

 • Bruk idémyldring for å få frem poenger eller historier som skal være gjennomgående i kampanjen.

Mulig avgrensing

Velg ut ett eller to tiltak som bidrar til å redusere utslipp. Formuler mål som er både realistiske og konkrete. Hvilke historier eller poeng kan fenge mottakerne?

 • Vurder ulike kanaler, reklameuttrykk og formater dere skal lage. En kampanje kan bestå av filmer lagd for TV og i ulike kanaler på nettet, i tillegg til innhold til sosiale medier, annonser og bannere for å nevne noe.

 • Lag en felles kampanjeplan i et fellesdokument. Tips til kampanjeplan: Kampanjeplan for lansering av produkt.

 • Bli enige om en stilart dere legger til grunn, med gjennomgående farger og skrifttyper. Bli også enige om dere skal ha bilder, karakterer, objekter eller andre elementer som skal gå igjen i medieuttrykkene.

 • Fordel arbeidet på mindre grupper.

 • Kjør produksjon.

 • Sørg for at alle reklameuttrykkene er publiseringsklare når dere leverer.

Tre strekpersoner sitter rundt et bord. To av dem har laptoper, den tredje gestikulerer og prater. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

C) Evaluer

Vurder reklameuttrykkene dere har lagd, og diskuter – i grupper eller i klassen – i hvilken grad dere har lyktes med

 • å definere målgrupper

 • å skape en tydelig rammefortelling og tydelige poeng

 • å lage en estetisk helhetlig kampanje

 • å få mottakerne til å registrere og redusere sitt eget økologiske fotavtrykk

Relatert innhold

Idébank er en kreativ metode som er god for deg som blir friere når du slipper å si idéene høyt, men heller kan skrive dem ned anonymt.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 23.04.2021

Læringsressurser

Produksjon av markedskommunikasjon