Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan velge kommunikasjonskanal?

Sosiale medier er en av flere kommunikasjonskanaler virksomheter benytter for å nå forbrukere. Hvilke andre kanaler er viktige, og hvordan velger vi riktig kombinasjon av kanaler?
I forgrunnen: Facebook-logoen i uthevede hvite bokstaver på en plate. I bakgrunnen: tapet med logoer til ulike sosiale medier, som Instagram, YouTube, Blogger og Google Plus. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Egenskaper ved en kommunikasjonskanal

Når du skal velge kommunikasjonskanal, må du vurdere hvilke egenskaper kanalene har for å overføre et budskap til en gitt målgruppe.

Distribusjonsegenskaper

Distribusjonsegenskaper sier noe om kanalens evne til å nå en målgruppe. Det er viktig å kjenne til kanalens dekningsdata, altså antallet som mottar budskapet. Det er også viktig å kjenne til kanalens strukturdata, det vil si hvem som mottar budskapet.

  • Hvor mange sjekker Instagram på kveldstid? Hvem er de?

  • Hvor mange ser på TV 2s morgensendinger på direkte-TV? Hvem er de?

Presentasjonsegenskaper

Presentasjonsegenskaper viser til kanalens evne til å presentere budskapet. Det kan være teknisk kvalitet, mulighet for video, bilder, lyd og plassering og tidspunkt.

  • Instagram viser best bilder og korte videosnutter.

  • Reklamefilmer før kinofilmer egner seg til å vise fortellinger og bruke lyd og estetiske bildesekvenser.

Reaksjonsegenskaper

Reaksjonsegenskaper er kommunikasjonskanalens evne til å framkalle reaksjoner. Hvilke reaksjoner vil du oppnå med markedskommunikasjonen?

  • Salgsplakater i butikker kan bidra til høyere salg av bestemte varer.

  • Kule eller morsomme annonser eller influenserinnlegg i sosiale medier kan få likes, kommentarer og delinger.

Tenk over

Hvilke egenskaper har sosiale medier sammenlignet med trykte aviser?

Hvilke muligheter og begrensninger har disse to kanalene når det gjelder målgruppene «ungdom» og «arbeidssøkende»?

Sosiale medier er viktige

I filmen under forteller Kaja, som er daglig leder ved mathallen Vippa, hvordan de benytter ulike kommunikasjonskanaler i markedskommunikasjonen sin.

Kombinasjon av kanaler

Du må velge en kombinasjon av kanaler som sikrer at du når målgruppa. I hvilke kanaler, på hvilke tidspunkt og i hvilke situasjoner er personene du ønsker å nå? Det er vanlig å bruke ulike medier i markedskommunikasjonen. Sosiale medier og TV er de viktigste kanalene, men aviser og radio kan også være relevante medier for å spre budskaper. Det er også mulig å bruke reklameplakater i butikker eller utendørs. Skal du lykkes, må valget av kommunikasjonskanaler og distribusjonstidspunkt være nøye gjennomtenkt.

Tenk over

Bruk begrepene distribusjonsegenskaper, presentasjonsegenskaper og reaksjonsegenskaper for å vurdere en kombinasjon av kommunikasjonskanaler til lanseringen av en ny sportsdrikk for voksne kvinner (mødre).

Pris og kontakt med potensielle kunder

Vi ønsker å velge den kommunikasjonskanalen som mest effektivt formidler budskapet til målgruppa vår. Med mest effektivt mener vi den som gir best mulig måloppnåelse til lavest mulig kostnad. Annonseringsutgiftene må stå i forhold til hvor mange personer budskapet nådde.

Prisen varierer mellom kommunikasjonskanalene – å annonsere på førstesiden i en riksdekkende avis er kostbart, men til gjengjeld treffer du trolig mange potensielle kjøpere. Å dele et innlegg på Facebook uten å betale noe ekstra for å få innlegget fremmet, er mer som å skyte mot en blink i mørket. Du kontrollerer ikke Facebook-algoritmene og får ikke styrt distribusjonen på samme måte som du får når du betaler for å annonsere på Facebook.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng, Albertine Aaberge, Liv Marie Toft Sunbye og Mette Holan. Rettighetshaver: NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 23.04.2021

Læringsressurser

Produksjon av markedskommunikasjon