Hopp til innhold

Fagstoff

Kampanjeplan for lansering av produkt

En kampanjeplan beskriver en konsentrert satsing i en avgrenset periode. En god kampanjeplan skaper sammenheng og konsistens mellom ulike medieuttrykk som blir produsert og publisert i forbindelse med kampanjen.
Reklame for Red Bull bak en mann i smoking som holder en pokal. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med en kampanjeplan kan være å skape oppmerksomhet rundt en produktlansering, en større messe, et jubileum eller andre typer «events».

Det som skiller kampanjeplaner fra en mer overordnet markedsplan eller kommunikasjonsplan, er at kampanjer har eksakt startdato og sluttdato. De kan vare noen få dager eller uker. I denne perioden settes det gjerne inn mange markedsføringstiltak samtidig i ulike mediekanaler for å oppnå ønskede resultater.

Kampanjeplaner er mindre opptatt av å analysere situasjonen i forkant og starter heller rett på gjøremålene.

Kampanjeplanen

En kampanjeplan inneholder gjerne følgende punkter:

 1. Produkter: beskrivelse av hvilke produkter du skal lage kampanje for
 2. Målgrupper: beskrivelse av hvilke målgrupper kampanjen retter seg mot
 3. Kampanjemål: beskrivelse av målsetting for kampanjen
 4. Kommunikasjonsbudskap: beskrivelse av hvilket budskap som skal brukes for å nå fram til målgruppene
 5. Kommunikasjonskanaler: beskrivelse av kanaler (medier) som målgruppene kan nås gjennom
 6. Aktivitetsplan: beskrivelse av hvilke aktiviteter som skal settes i verk for å nå målene, samt tidsplan og budsjett for hver aktivitet

Kampanjeplanen planlegges så grundig som mulig. Husk å ta med argumenter for de valgene som blir gjort. Til slutt kan planen settes opp i en oversikt som denne: Kampanjeplan for Digg-produkter fra Prior .

Eksempler på kanaler som brukes i reklamekampanjer

 • annonsering i trykte og nettbaserte medier

 • innlegg i sosiale medier

 • radioreklame

 • reklamefilmer og trailere på kino, fjernsyn og nett

 • spesiell emballasje

 • lokkemidler til form av tilleggsprodukter eller gevinster

 • brosjyrer

 • reklameplakater og foldere

 • annonsedekor på busser og drosjer

 • redaksjonell omtale – omdømmebygging

Evaluering

Når planene er skriftlig dokumentert, er det enklere å styre gjennomføringen og å vurdere resultatene.

Kontrollspørsmål i etterkant kan for eksempel være:

 1. Hvilke resultater nådde vi?

 2. Hvordan ble resultatene sammenlignet med det vi planla?

 3. Hva var årsaken(e) til avvik (positive og negative)?

 4. Hva kan vi lære av kampanjens opplegg og resultater?

Evalueringen har til formål å finne ut hvordan vi senere kan forbedre oss, og avdekke hvilke erfaringer vi har gjort oss.

Kilde

Birger M. Vikøren. Reklamekampanje. (2020, 26.november). Store norske leksikon. http://snl.no/reklamekampanje

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal, Kjell Rosland og Ragna Marie Tørdal. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 27.04.2021

Læringsressurser

Produksjon av markedskommunikasjon