Hopp til innhold

Fagstoff

Overgang fra lysfarger (RGB) til trykkfarger (CMYK)

Selv om en skjerm kan vise utallige fargenyanser, kan ikke skriveren gjengi alle disse. Det er viktig å ta hensyn til at CMYK ikke har like stort fargeomfang som RGB når digitalt arbeid skal gå fra skjerm til trykk.
Modell av ulikt fargeomfang på skjerm og print. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi kan se milliarder av ulike farger. En skjerm kan vise millioner av dem, mens en god skriver bare kan printe et tusentall farger.

Fargeomfang

Fargeomfang forteller oss hvor mange fargenyanser en enhet (for eksempel skjermen eller skriveren din) klarer å lese eller å gjengi. Det er viktig å være klar over at skjermen kan vise flere farger enn skriveren klarer å printe. Derfor er det lurt å arbeide med CMYK-farger når digitalt arbeid skal trykkes. CMYK som dokumentoppsett gir deg mindre fargerom enn RGB. Du kan også bruke farger fra standardiserte fargekartotek og paletter som for eksempel Pantone.

Fargeomfanget er også avhengig av trykkmetode og papirvalg. Et blankt ark gjengir fargen på en annen måte enn et matt, porøst ark som suger til seg mer fargestoff.

CIE Lab

CIE Lab er et internasjonalt standardisert fargerom som er vedtatt av Commission internationale de l'éclairage (CIE). Fargerommet er basert på hvordan mennesker oppfatter farger med synet, uavhengig av hva slags enhet fargene vises på. Det gjør at det kan brukes til å regne om og konvertere farger fra CMYK til RGB, fra papir til skjerm – og motsatt. CIE Lab er nyttig når man ønsker at farger skal framstå likt på forskjellige flater. Det kan brukes som et referansesystem for å lage fargeprofiler som gir lik visning av farger for eksempel på skjerm og på trykk.

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland og Ellen Johansen.
Sist faglig oppdatert 26.06.2019

Læringsressurser

Grafisk design