Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Algoritmenes makt

I mediesamfunnet er vi omgitt av informasjon, men hvem bestemmer hva slags informasjon du får når du søker på nettet? Utforsk hvilken makt kunstig intelligens og algoritmer har over din mediehverdag.
Svart bakgrunn med nettverk av mange punkter og linjer mellom disse. Til venstre i midten er det en lys skjerm som forbinder tydelige punkter til venstre med tynnere og mer abstrakte linjer til høyre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Mobilens makt

Diskuter i grupper.

 1. Hva legger dere i ordet makt?
 2. På hvilke måter kan mobilen og datateknologi gi dere mer makt over omgivelsene?
 3. På hvilke måter kan mobilen og datateknologi gi omgivelsene mer makt over dere?
 4. Ifølge teknososiologen Zeynep Tüfekci er oppmerksomhet blitt en vare som selges av teknologiselskaper som Facebook og Google. For å holde på oppmerksomheten blir brukerne ofte ledet til mer og mer ekstremt innhold. Diskuter denne påstanden. Er dere enige eller uenige?
Hva er makt?

Makt er et sosialt fenomen med mange forskjellige sider.

På den ene siden handler makt om å bestemme eller ha innflytelse over andre. Du har makt når du får andre til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort.

På den andre siden kan makt også handle om en evne eller kraft noen har til å utføre noe, til å ta vare på sine egne interesser og til å ha innflytelse over sitt eget liv.

Makt kan også handle om sosiale strukturer. De sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske strukturene i samfunnet har også makt over oss og er med på å styre hverdagen vår.

Du kan lese mer om hva makt er, og hvordan makt kan defineres, i artikkelen Hva er makt.

Oppgave 2: Algoritmenes makt

Se filmen over og svar på spørsmålene.

 1. Hva er kunstig intelligens (AI, på norsk også kalt KI)?
 2. Hvordan påvirker algoritmer søkeresultatene du og andre får på nett? Gi konkrete eksempler.
 3. Hvordan kan ulike algoritmer skape diskriminering og opprettholde skjeve maktforhold?
 4. Hvordan kan kunnskapen algoritmene har lagret om deg, bli brukt til å påvirke dine meninger, preferanser og valg?
 5. Diskuter: Hvordan kan algoritmer bli brukt i framtiden til å gi databrukere mer eller mindre makt?
 6. Diskuter: Kan algoritmer hindre originalitet og nyskaping, siden de velger ut det som en selv eller andre har valgt fra før?

Oppgave 3: Utforsk algoritmene

Sett dere sammen i par (gjerne med en som har andre interesser enn deg).

 1. Velg et sosialt medium, som for eksempel Facebook, Snapchat eller Instagram.

  • Sammenlign hvilke reklamer og forslag til artikler dere får. Hva er likt, og hva er forskjellig?
  • Hva slags informasjon og digitale spor har algoritmene brukt for å velge ut nettopp disse artiklene og reklamene?
 2. På hvilke måter kan sosiale medier påvirke virkelighetsoppfatningen deres og hvilke konkrete valg dere gjør i hverdagen? Gi konkrete eksempler.
 3. Velg en søkemotor, og sammenlign svarene dere får når dere søker på ulike ord. Hvilke likheter og forskjeller finner dere?
 4. Undersøk hvilke muligheter dere har til å kontrollere og begrense informasjon ulike søkemotorer og sosiale medier samler inn om dere.
 5. Hvis algoritmene bare gir oss informasjon som bekrefter våre egne meninger, kan det oppstå ekkokamre. Ekkokamre oppstår når informasjon, ideer eller oppfatninger forsterkes fordi de blir gjentatt innenfor en avgrenset gruppe. Diskuter i hvilken grad det finnes ekkokamre i deres miljø, og i hvilken grad ekkokamre kan være en trussel mot demokratiet.

Kilder

Lundblad, M. (2019, 23. oktober). «– Vi går ikke til folk og spør "samtykker du til at bilen din forurenser?"». Agenda magasin. https://agendamagasin.no/intervjuer/zeynep-tufekci/

Relatert innhold

Hva er makt og avmakt, og hvordan kan vi studere makt i samfunnet?

Hvilke former for makt finnes det på mikro-, meso- og makronivået i samfunnet, og hvordan kan denne makten påvirke enkeltindivider og sosiale strukturer?

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 05.02.2021

Læringsressurser

Digital medborger