Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien skal du reflektere over demokratiske, etiske og juridiske konsekvenser av teknologiutviklingen, og hvordan digitalisering påvirker individer og samfunn.

Når du har jobbet deg gjennom læringsstien, skal du

  • vite hva det innebærer å være en digital medborger
  • ha innsikt i og kunne reflektere over etiske problemstillinger som oppstår i et digitalt samfunn, som for eksempel hvordan du setter fra deg digitale spor, og hvordan personsensitiv informasjon kan brukes og misbrukes
  • ha formidlet tydelig og kreativt din forståelse for en slik etisk problemstilling