Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk temaet informasjonskløfter og skriv kronikk

Nå skal du dykke inn i et fagområde, du skal utforske temaet informasjonskløfter. Bruk dypdykket til å skrive en kronikk, og lag en presentasjon som du deler med medelevene dine.
Sju personer som står i en ring, bøyer seg ned og ser i kameraet. Personene har ulik alder og etnisk bakgrunn, og det er både menn og kvinner i gruppa. Foto.

Oppgaven legger opp til utforsking og dybdelæring av et viktig tema i mediesamfunnet: informasjonskløfter.

Undersøk og gå i dybden. Samarbeid med medelevene dine for å utvide kunnskapen din.

Bruk en utforskende tilnærming til fagstoffet. Forklar og utdyp, let og finn sammenhenger og bruk dine egne ord.

Til slutt reflekterer du over egen læringsprosess.

1) Hva kan du allerede om informasjonskløfter?

Svar på spørsmålene:

 1. Hva er informasjonskløfter?

 2. Hva kan informasjonskløfter føre til?

2) Les fagteksten om digitale skiller og informasjonskløfter

Relatert innhold

3) Undersøk og forklar begrepet informasjonskløfter

 1. Søk etter informasjon om informasjonskløfter på internett, ha en kildekritisk holdning til stoffet du finner. Skriv en kort tekst med utgangspunkt i kildene du har funnet, der du forklarer begrepet informasjonskløfter med egne ord.

 2. Finn informasjon på internett om hvilke faktorer som kan skape informasjonskløfter i et samfunn. Bruk informasjonen du finner, og lag ei punktliste med ulike faktorer.

 3. Oppsummering: Gå gjennom og sammenlign begrepsforklaringen og punktlista di med en medelev.

4) Gjør research på nyheter

Søk på ulike norske nyhetsnettsteder etter journalistisk innhold som handler om informasjonskløfter. Du kan også søke etter fagtekster om temaet på internett eller finne informasjon på skolebiblioteket.

 • Kan du finne innhold som setter søkelys på konsekvenser av informasjonskløfter?

 • Kan du finne innhold med tiltak som kan motvirke informasjonskløfter?

5) Lag digital presentasjon

Lag en digital presentasjon der du svarer på de følgende spørsmålene:

 1. Hva er informasjonskløfter?

 2. Hvilke faktorer kan skape informasjonskløfter?

 3. Hva er konsekvensene av informasjonskløfter?

Målgruppa for presentasjonen er medelevene dine.

6) Skriv kronikk

Skriv en kronikk der du går inn på en selvvalgt problemstilling knyttet til informasjonskløfter.

Målet med kronikken er at du skal invitere lesere uten forhåndskunnskap til å forstå budskapet ditt. Bruk kunnskapen du har tilegnet deg når du skriver kronikken.

7) Egenrefleksjon

 • Hva har du lært gjennom arbeidet med denne fordypningsoppgaven?

 • Hvordan kan du bruke erfaringer i arbeid med andre temaer i faget?


CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 24.11.2021

Læringsressurser

Digital medborger