Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vurder argumenter i filmen iHuman

Filmen iHuman handler om kunstig intelligens. Se filmen, og drøft fordeler og ulemper ved kunstig intelligens.

I filmen iHuman (2019) møter du flere eksperter på utviklingen av kunstig intelligens. Noen av dem ser lyst på framtiden, mens andre er bekymret for hva som venter oss.

Bruk filmen og argumentlista som utgangspunkt for en skriftlig drøfting av fordeler og ulemper ved kunstig intelligens. Aktuelt fagstoff er fagartiklene "Kunstig intelligens" og "Kunstig intelligens og påvirkning".

I teksten din skal du i tillegg til argumentene bruke følgende fagbegreper:

Denne oppgaven passer fint som en tverrfaglig oppgave i norsk og mediefag, der mediefaglæreren vurderer det faglige innholdet, og norsklæreren vurderer utformingen av besvarelsen.

Relatert innhold

Kunstig intelligens innebærer at maskinene rundt oss blir stadig "smartere" og i stand til å løse oppgaver som bare mennesker kunne løse tidligere.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 26.01.2021

Læringsressurser

Digital medborger