Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriftlig oppgave: digitalt medborgerskap og digitale skiller

I denne oppgaven skal du gjøre rede for sentrale mediefaglige teorier og drøfte mediefaglige problemstillinger innen emnet digitalt medborgerskap. Du skal også komme med forslag til hvordan digitale skiller og informasjonskløfter kan motvirkes.
Mann skriver på nettbrett mens bokstaver flyter i lufta rundt ham. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med denne oppgaven er å vise at du

 • forstår sentrale begreper som handler om digitalisering og digitalt medborgerskap

 • kan legge til rette for digitalt medborgerskap på en reflektert måte i egen kommune

 • kan vurdere og drøfte hvordan alle innbyggere i Norge kan sikres reelt digitalt medborgerskap i en tenkt skriftlig eksamensoppgave

Oppgave 1: Forklar begreper

Forklar hva disse begrepene betyr. Ta også med minst ett eksempel i forklaringen din.

 • digitalt medborgerskap

 • digital kompetanse

 • digitale skiller

 • digitalt utenforskap

 • informasjonskløfter

 • kunstig intelligens

 • smart teknologi

Oppgave 2

Kommunen din jobber med en handlingsplan for eldre. Du skal bidra ut fra det du vet om digitalt medborgerskap.

 • Formuler ti punkt som beskriver smarte produkter og digitale tjenester som kan gi hjemmeværende eldre en bedre hverdag.

 • Formuler deretter ti tiltak som skal motvirke digitalt utenforskap blant eldre i kommunen din.

Oppgave 3

I den foreløpige evalueringen av hvordan norske myndigheter har håndtert covid 19-pandemien, kommer det fram at det spesielt har vært vanskelig å nå ut med relevant informasjon til enkelte innvandrergrupper i Norge. Disse gruppene er dessuten sterkt overrepresentert i dødsstatistikken. Se IMDis rapport Innvandrerbefolkningen under pandemien (PDF).

Skriv en kronikk på cirka 1 000 ord om informasjonskløfter og digitale skiller i Norge, og hvilke tiltak myndighetene bør iverksette for å imøtekomme innvandrerbefolkningens informasjonsbehov med tanke på framtidige epidemier og pandemier.

Relatert innhold

I en nasjonal krise blir klar og tydelig kommunikasjon svært viktig. Krisekommunikasjon handler om hvordan en virksomhet kommuniserer under en krise.


CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 20.10.2021

Læringsressurser

Digital medborger