Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet digital medborger

Hva innebærer digitalt medborgerskap, hvilke personvernutfordringer følger med økt digitalisering, og hvordan kan digitale skiller skape utenforskap? Vurder hva du kan om dette emnet.
En robot formet som et skjelett av jern sitter ved et skrivebord, støtter albuen i bordet og hviler hodet mot hånden. Gylne sommerfulger flyr ut av hodet til roboten. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva har du lært om digitalt medborgerskap?

Gå gjennom disse punktene og få oversikt:

  • Jeg vet hva digitalt medborgerskap innebærer, og hvilke kriterier som kjennetegner et digitalisert samfunn.
  • Jeg vet hva digitale skiller er, og jeg forstår hvorfor det er et demokratisk problem om ikke alle har den samme tilgangen til digitale verktøy, digitale nettverk og digital kompetanse.
  • Jeg vet hvordan informasjonskløfter oppstår, og hvordan mediebruk kan være med på å forsterke eller utjevne disse.
  • Jeg vet at innsamling, overvåking og distribusjon av informasjon blir styrt av ulike aktører ved hjelp av digital teknologi og avanserte algoritmer, og jeg forstår hvorfor det er viktig å ha lover og regler som setter grenser for slik virksomhet.
  • Jeg forstår hvorfor det er viktig å ivareta personvernet i et digitalisert samfunn, og på hvilken måte jeg selv har et ansvar.
  • Jeg vet hva kunstig intelligens er, og hvilke etiske problemstillinger som følger med bruk av kunstig intelligens og smart teknologi.

Fagbegreper

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 20.10.2021

Læringsressurser

Digital medborger