Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Radioreportasje om digitalt utenforskap

Digitale skiller kan føre til at noen grupper i samfunnet utestenges fra samfunnsdeltakelse og demokratiske prosesser. I denne oppgaven skal du lage en radioreportasje om digitalt utenforskap.
En eldre kvinne og en gutt ser på en smarttelefon sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Digitalt utenforskap vil si at en person ikke har den digitale kompetansen som skal til for å delta i et samfunn der utdanning, arbeidsliv, offentlig tjenesteyting, demokratisk deltakelse og tilgang til informasjon og underholdning er avhengig av digitale løsninger.

Lag radioreportasje om digitalt utenforskap

Lag en publiseringsklar radioreportasje med temaet digitalt utenforskap.

  • Du skal intervjue to personer til reportasjen.

  • Du velger selv vinkling på saken; den kan for eksempel handle om demokratiske utfordringer ved digitalt utenforskap, konsekvenser av digitalt utenforskap blant eldre eller tiltak for å tette det digitale gapet mellom ulike grupper i samfunnet.

  • Målgruppa for radioreportasjen er medelevene dine. Vær bevisst på målgruppe når du planlegger oppbygging og bruk av virkemidler.

  • Gjør grundig research; finn relevant og kvalitetssikret statistikk som kan underbygge temaet.


Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 19.10.2021

Læringsressurser

Digital medborger