Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Globale digitale skiller

Det digitale skillet som handler om tilgang til datamaskiner og internett, skaper globale utfordringer. Hvilke utfordringer og muligheter vil tilgang til internett innebære for verdens fattige?
Afrikansk barn leser på mobil. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1) Undersøk statistikk og reflekter

I Norge har vi klart å svekke det digitale skillet som handler om tilgang til datamaskiner og internett. I dag bruker de aller fleste internett og er tilkoblet et bredbånd.

I verden sett under ett er det imidlertid store forskjeller når det gjelder hvem som har tilgang til datamaskiner og internett.


A) Studer FNs statistikk om internettbrukere

 • Studer FNs statistikk om internettbrukere.

 • Vurder tallene. Kommenter noen utvalgte tall.

 • Mellom hvilke land er skillene størst? Finn eksempler på land som ligger på toppen og bunnen av statistikken.

 • Sammenlign Norge og Bangladesh. Hvordan har utviklingen i internettbruk vært de siste 10 årene?

B) Reflekter i par

 • Det er store ulikheter i verden når det gjelder tilgang til datamaskiner og internett. Hvilke konsekvenser har disse ulikhetene?

 • Hvorfor er det viktig å sette søkelys på digitale skiller og informasjonskløfter mellom fattige og rike land?

Oppgave 2) Skriv et leserinnlegg

Formuler en påstand som handler om globale digitale skiller, og skriv et leserinnlegg der du argumenterer for påstanden.

Bruk gjerne argumenter som dreier seg om

 • samfunnsutvikling og økonomisk utvikling

 • utdanning og læring

 • informasjon og tilgang til nyheter

Presenter argumenter, gå i dybden, og vis til ulike perspektiver og sider ved påstanden. Lag en passende tittel.

I et leserinnlegg skal du også fremme din personlige mening. Bruk fagbegreper og språklige virkemidler aktivt.

Relatert innhold

Sluttrefleksjon

 1. Hvorfor er det viktig at mediene publiserer innhold som handler om digitale skiller og globale utfordringer som dette?

 2. På hvilken måte kan leserinnlegget ditt påvirke den offentlige debatten?

 3. Hvordan kan mediene bidra til å svekke informasjonskløfter og digitale skiller i samfunnet?


To afrikanske barn sitter foran en datamaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 21.10.2021

Læringsressurser

Digital medborger