Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Muntlig-praktisk oppgave: personvern i det digitale samfunnet

I denne oppgaven skal du og medelevene dine lage en multimedial presentasjon av Datatilsynets personvernsundersøkelse og strategien de har for å sikre personvernet vårt. Samtidig får dere øvd dere på å løse en muntlig-praktisk eksamensoppgave.
Ung kvinne viser fram statistisk framstillling på lerret. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med denne oppgaven er

 • å bli kjent med fordeler og ulemper ved ny teknologi og digitalisering av samfunns- og arbeidsliv

 • å forstå hvorfor personvern er en viktig forutsetning for digitalt medborgerskap

 • å vise at du kan lese og forstå statistikk, og at du kan trekke ut det mest vesentlige ut av et offentlig dokument

 • å kunne presentere et komplisert saksforhold på en enkel og spennende måte for et ungt publikum

 • å øve på å løse en muntlig-praktisk eksamensoppgave

Arbeidsoppdrag

Dere skal lage en presentasjon om personvern i det digitale samfunnet. Målgruppa for denne presentasjonen er vg2-elever. Presentasjonen skal vare i cirka 30 minutter.

Dere skal bruke et digitalt presentasjonsverktøy, og presentasjonen skal inneholde både tekst, tabeller, stillbilder, video og lyd. Minimum ett stillbilde, en video og ett lyduttrykk skal være selvprodusert.

Utgangspunktet for presentasjonen er

 1. Datatilsynets personvernundersøkelse 2019/2020

 2. Datatilsynets strategidokument for perioden 2021–2024

 3. fagtekster om digitalt medborgerskap og personvern

Relatert innhold

Hva er kriteriene for digitalt medborgerskap, og hva trengs for å være en god digital medborger?

Gjennomføring

Klassen skal deles inn i grupper på fire elever som samarbeider om å løse oppdraget. Alle elevene skal i etterkant lage et individuelt refleksjonsnotat.

Planleggingsfasen

Les oppdraget nøye! Alle i gruppa samarbeider om idéutvikling og research. Fordel dokumentene mellom dere, og noter viktige stikkord.

Diskuter dere fram til

 • hvilke kilder dere vil bruke i presentasjonen

 • hvilken form presentasjonen må ha for å fenge målgruppa

 • hvilke medieuttrykk dere vil ha med i presentasjonen, og hvordan den grunnleggende estetikken skal være

 • hvilke digitale verktøy dere vil bruke til å lage presentasjonen

 • hvordan den muntlige framføringa skal være

Lag så en arbeidsplan for det som skal gjøres, og fordel arbeidsoppgavene.

Produksjonsfasen

Velg ut relevant informasjon fra skriftlige kilder. Fotografer og ta relevante video- og lydopptak. Finn også eksterne bilder, video og lydproduksjoner som kan være aktuelt å bruke i presentasjonen. Husk å utøve kildekritikk.

Sammenstill tekst, stillbilder, lyd og video til en digital presentasjon. Husk å oppgi hvilke kilder dere har brukt.

Relatert innhold

Presentasjonsfasen

Lag et manus i stikkordsform for hvordan dere vil kommentere den digitale presentasjonen.

Sett av 10 minutter til faglige spørsmål fra vg2-elevene dere presenterer for. Svar på spørsmålene ut fra den fagkunnskapene dere har om emnet digitalt medborgerskap og personvern.

Be om tilbakemelding på måten dere presenterte emnet på.

Egenvurdering

Lag til slutt hvert deres individuelle refleksjonsnotat der dere vurderer prosess og produkt.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 20.10.2021

Læringsressurser

Digital medborger