Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Menneskekroppen

Det er viktig å tilegne seg kunnskaper om menneskekroppen når du skal jobbe innen helse - og oppvekstsektoren. Det forventes at du som fagarbeider har god kompetanse om både kroppens oppbygging og funksjonen til de ulike organsystemene.

Muskel- og skjelettsystemet

Muskelsystemet og skjelettsystemet utgjør til sammen bevegelsesapparatet. Musklene gjør at vi kan bevege oss, mens skjelettet holder kroppen oppreist og beskytter indre organer.

Læringsressurser

Muskel- og skjelettsystemet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter