Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Menneskekroppen

Det er viktig å tilegne seg kunnskaper om menneskekroppen når du skal jobbe innen helse - og oppvekstsektoren. Det forventes at du som fagarbeider har god kompetanse om både kroppens oppbygging og funksjonen til de ulike organsystemene.

Immunsystemet

Immunsystemet, eller immunforsvaret, er kroppens forsvar mot fremmede stoffer som kan gjøre oss syke. Det ytre immunforsvaret består av hud og slimhinner som forhindrer at smittestoffer trenger inn i kroppen. Det indre immunforsvaret aktiveres når smittestoffer er kommet inn i kroppen.

Læringsressurser

Immunsystemet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter