Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Menneskekroppen

Det er viktig å tilegne seg kunnskaper om menneskekroppen når du skal jobbe innen helse - og oppvekstsektoren. Det forventes at du som fagarbeider har god kompetanse om både kroppens oppbygging og funksjonen til de ulike organsystemene.

Sansesystemet

Sanser er en fellesbetegnelse på syn, hørsel, luktesans, smakssans og berøringssans. Sansecellene fanger opp stimuli og formidler dem til nervesystemet.

Læringsressurser

Sansesystemet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter