Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Menneskekroppen

Det er viktig å tilegne seg kunnskaper om menneskekroppen når du skal jobbe innen helse - og oppvekstsektoren. Det forventes at du som fagarbeider har god kompetanse om både kroppens oppbygging og funksjonen til de ulike organsystemene.

Lymfesystemet

Lymfesystemet utgjør sammen med sirkulasjonssystemet en viktig del av transportsystemet for væske i kroppen. Lymfesystemet har også en sentral funksjon i immunforsvaret vårt når det gjelder bekjempelse av infeksjoner.

Læringsressurser

Lymfesystemet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter