Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Menneskekroppen

Det er viktig å tilegne seg kunnskaper om menneskekroppen når du skal jobbe innen helse - og oppvekstsektoren. Det forventes at du som fagarbeider har god kompetanse om både kroppens oppbygging og funksjonen til de ulike organsystemene.

Respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet består av øvre og nedre luftveier som transporterer luft til og fra lungene når vi puster inn og ut. Respirasjonssystemets oppgave er å sørge for at alle kroppens celler får tilført oksygen gjennom blodet og samtidig kvittet seg med avfallsstoffet karbondioksid.

Læringsressurser

Respirasjonssystemet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter