Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Menneskekroppen

Det er viktig å tilegne seg kunnskaper om menneskekroppen når du skal jobbe innen helse - og oppvekstsektoren. Det forventes at du som fagarbeider har god kompetanse om både kroppens oppbygging og funksjonen til de ulike organsystemene.

Forplantningssystemet

Når du skal forklare hvordan forplantningen hos mennesker foregår, må du kjenne til kroppens oppbygning og forplantningsorganenes funksjon. I dette emnet skal du gjøre deg kjent med kvinnens og mannens forplantningsorganer.

Læringsressurser

Forplantningssystemet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter