Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Menneskekroppen

Det er viktig å tilegne seg kunnskaper om menneskekroppen når du skal jobbe innen helse - og oppvekstsektoren. Det forventes at du som fagarbeider har god kompetanse om både kroppens oppbygging og funksjonen til de ulike organsystemene.

Nervesystemet

Nervesystemet har som oppgave å styre kroppens adferd gjennom sin kontroll over muskler og kjertler.
Sentralnervesystemet omfatter hjernen og ryggmargen. Det perifere nervesystemet omfatter perifere ryggmargs- og hjernenerver, nervevev og nerveceller i tarmsystemet.

Læringsressurser

Nervesystemet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter